Styrelse

 

 

Stockholmskretsens styrelse fram till årsmötet 2017:

 

Ordförande Ulla Phalén Tel. 08 - 758 54 87

Vice ordförande Kåge Phil Tel. 08 - 97 60 18

Sekreterare Lennart Hirseland Tel. 076 - 161 72 30

Kassör Anna Maria Karlsson Tel. 08 - 82 98 58

V kassör Yngve Wallster Tel. 08 - 591 131 84 eller

Tel. 073 - 532 22 65

Ledamot Eva Georén Tel. 08 - 591 422 - 79

Suppleant Else Holmberg Tel. 08 - 88 79 97

Suppleant Ingbritt Jansson Tel. 08 - 643 92 07

 

Valberedning: Ebba Berg, sammankallande Tel. 08 - 36 16 66

 

_______________________________________

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse